Toiminnallinen oppiminen on:
Onnistumisen tunteita
Aktiivista toimintaa
Sosiaalisia taitoja
Oppimaan oppimista
Tervetuloa oppimaan!

Tervetuloa Topata -hankkeen sivuille!


Lapset ovat erilaisia oppijoita. Toiminnallinen oppiminen mahdollistaa niin auditiivisten,
visuaalisten, kinesteettisten kuin taktiilistenkin oppijoiden oppimisen.

Toiminnallinen oppiminen paperilta tavaksi 

–hankkeen tavoite on kehittää
alakouluikäisten lasten oppimista ennen kaikkea matematiikassa ja äidinkielessä.

Useat menetelmät toimivat koko alakoulun ajan.
Niinpä vinkkejä kannattaa katsoa kaikista ikäryhmistä.

Videot 1-2. luokkalaisille
Videot 1-2. luokille

Alkuopetuksen konkreettisia opetus- ja oppimismenetelmiä

Videot 3-4. luokkalaisille
Videot 3-4. luokille

3-4. luokkalaisten konkreettisia opetus- ja oppimismenetelmiä

Videot 5-6. luokille
Videot 5-6.luokille

5-6. luokkalaisten konkreettisia opetus- ja oppimismenetelmiä

Etsi tehtäviä

Hae toiminnallisen oppimisen tehtäviä

Toiminnallinen oppiminen


Aktiivinen toimija

”Oppilas oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa.”

Onnistumisen tunne

”Jokaisella oppilaalla on oikeus hyvään opetukseen ja onnistumiseen koulutyössä. Myönteiset tunnekokemukset, oppimisen ilo ja uutta luova toiminta edistävät oppimista ja innostavat kehittämään omaa osaamista.”

Oppimaan oppiminen

”Oppimaan oppimisen taitojen kehittyminen on perusta tavoitteelliselle ja elinikäiselle oppimiselle.”

Sosiaaliset taidot

”Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten sekä eri yhteisöjen ja oppimisympäristöjen kanssa.”

Toiminnallinen oppiminen tavaksi teidänkin kouluunne?