Lauseen rakentaminen alkukirjaimen mukaan

2. luokka / Äidinkieli

Lauseen rakentaminen alkukirjaimen mukaan

  1. Oppilaat jaetaan 3-4 hengen ryhmiin
  2. Kullekin oppilaalle annetaan oma kirjain
  3. Oppilaiden tehtävänä on suunnitella ryhmässä lause siten, että kukin lauseen sana alkaa annetulla kirjaimella
  4. Lauseet kirjoitetaan taululle