Mikä luku minä olen?

1. luokka / Matematiikka

Mikä luku minä olen?

  1. Oppilaat jaetaan pieniin ryhmiin
  2. Yksi oppilaista kääntyy selin ja hänen selkäänsä kiinnitetään luku 1-10.
  3. Oppilaan tehtävänä on selvittää mikä luku hän on kysymyksillä: ”Olenko suurempi kuin… Olenko pienempi kuin… Olenko pariton/parillinen..."