Numerolauta työpistetyöskentelyn ohjaajana

2. luokka / Muut

Numerolauta työpistetyöskentelyn ohjaajana

Tarvikkeet: lauta, johon on naulattu esim. 20 naulaa,
rei'itettyjä numerolappuja (mahdollisesti erimuotoisia ja – värisiä)

Numerolauta on hyvä apuväline oppilaiden työpistetyöskentelyn sujuvuuteen. Lautaan laitetaan työpisteitä vastaava määrä numerolappuja. Kutakin numerolappua laitetaan yhtä monta kuin pisteeseen mahtuu pareja/ryhmiä työskentelemään. Pisteelle mennessään pari hakee itselleen numerolapun laudasta ja pisteen suorittamisen jälkeen palauttaa lapun takaisin valiten samalla uuden numerolapun. Näin oppilaat näkevät heti, missä pisteissä on vapaata.

Numerolaudan käyttöä voi kehitellä edelleen väri- ja numerokoodien avulla. Mikäli työpisteitä on useassa eri tilassa, ne merkitään erivärisillä lapuilla. Numerolaudan vieressä on ohjeet, mitä tilaa väri tarkoittaa. Laput voivat olla myös erimuotoisia. Esimerkiksi pyöreät laput tarkoittavat toiminnallisia pisteitä ja neliön muotoiset kirjallisia tehtäviä. Oppilaita voi ohjeistaa valitsemaan toiminnallisia ja kirjallisia tehtäviä vuorotellen. Pisteissä käynnin kontrollointiin voidaan käyttää passia, johon pari saa tilassa olevalta ohjaajalta leiman pisteen suoritettuaan. 

Numerolaudan avulla voidaan työpistetyöskentelyä toteuttaa helposti suurenkin ryhmän kanssa. Pisteittä kannattaa olla kuitenkin reilusti osallistujamäärää kohti, että työskentely on sujuvaa ja nopeimmille riittää uusia pisteitä ratkaistavaksi. Lisäksi voidaan tehdä johonkin luokkaan ns. odotuspiste, jos loppuvaiheessa työskentelyä parille sopivia työpisteitä ei ole jäljellä.