Pitkä vokaali ja diftongi

3. luokka / Äidinkieli

Pitkä vokaali ja diftongi

  1. Oppilaat liikkuvat tilassa musiikin mukana
  2. Musiikin tauotessa opettaja sanoo sanoja, joissa on pitkä vokaali tai diftongi
  3. Oppilaat menevät mahdollisimman pitkäksi, jos sanassa on pitkä vokaali. Oppilaat menevät kyykkyyn, jos sanassa on diftongi
  4. Tämän jälkeen oppilaat sanovat pitkän vokaalin tai diftongin, minkä sanassa kuulivat