Työpistetyöskentely verbeistä

3. luokka / Äidinkieli

Työpistetyöskentely verbeistä

Oppilaat kiertävät kolmen hengen ryhmissä työpisteillä.

  1. Keksikää mahdollisimman monta verbiä talveen liittyen
  2. Pantomiimi: Esittäkää vuoron perään, toiset yrittävät arvata
  3. Sanaselitys: Selittäkää vuoron perään, toiset yrittävät arvata
  4. Monistetehtävä: etsi verbit tms… Tehkää yhdessä.
  5. Verbiviesti: Etsi verbit. Hakekaa vuoronperään sanojen seasta verbi. Keksi tämän jälkeen lause, jossa lapun verbi esiintyy.
  6. Jne…