Toiminnallinen koe

4. luokka / Matematiikka

Toiminnallinen koe

  1. Oppilaat tekevät matematiikan koetta pareittain ja yksin eri toimipisteissä ympäri koulua
  2. Eri toimipisteillä on omat tehtävänsä
  3. Kullakin toimipisteellä on ko. tehtävään soveltuvia opetusvälineitä
  4. Oppilaat vaihtavat paikkaa sovitun ajan yhdellä pisteellä työskenneltyään