Murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku

4. luokka / Matematiikka

Murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku

  1. Luokkaan järjestetään erilaisia laskupisteitä
  2. Oppilaat kiertävät pisteillä ja laskevat laskut
  3. Tulokset muutetaan vielä euroiksi
  4. Pisteillä on opetusvälineitä, mitä oppilaat voivat hyödyntää