Opiskelukävely

3. luokka / Muut

Opiskelukävely

Oppilaat kyselevät toisiltaan kysymyksiä kävelylenkin aikana pareittain tai kolmen hengen ryhmissä