Lausetyypit kuvasta

5. luokka / Äidinkieli

Lausetyypit kuvasta

  1. Oppilaat jaetaan 3-4 hengen ryhmiin
  2. Heille annetaan yhteinen kuva
  3. Yksi oppilaista määrää toisen oppilaan keksimään kuvasta lauseen haluamansa lausetyypin mukaan
  4. Vastannut oppilas jatkaa samalla tavoin