Kohtaus repliikistä

5. luokka / Äidinkieli / Ilmaisutaito

Kohtaus repliikistä

  1. Oppilaat jaetaan 3-4 hengen ryhmiin
  2. Opettaja antaa kullekin ryhmälle valmiin repliikin
  3. Oppilaat suunnittelevat kohtauksen, missä repliikki esiintyy
  4. Ryhmät esittävät kohtaukset toisilleen