Desimaalilukujen vertailu

6. luokka / Matematiikka

Desimaalilukujen vertailu

  1. Oppilaat toimivat pareina
  2. Kumpikin pareista heittää kolme kertaa noppaa
  3. Päätetään, tuleeko desimaaliluvussa olla joko sadas- tai kymmenesosia
  4. Nopan silmäluvuista muodostetaan mahdollisimman suuri desimaaliluku
  5. Luvut kirjoitetaan vierekkäin ja niitä verrataan toisiinsa (esim. 6,53 > 5,21)
  6. Pelataan useita kierroksia