Kertotauluviesti

6. luokka / Matematiikka

Kertotauluviesti pomputtaen (oppilaiden keksimä)

Oppilaita on hyvä hyödyntää kertaustehtävien kehittämisessä.
Jokainen ryhmä keksii yhden tehtäväpisteen, minkä muut ryhmät suorittavat.

  1. Oppilaat jaetaan pieniin ryhmiin
  2. Yksi oppilas vuorollaan juoksee palloa pomputtaen sovitun matka korille
  3. Hänen tulee heittää yksi kori, yrityksiä on niin monta kuin tarvitaan
  4. Korin jälkeen hän juoksee takaisin oman ryhmänsä luokse ja sanoo seuraavalle yhden kertolaskun
  5. Jos seuraava oppilas vastaa kysymykseen oikein, hänen tehtävänsä on käydä heittämässä kori
  6. Jos hän vastaa väärin, sama oppilas käy heittämässä uudelleen korin ja palaa uuden kertolaskun kanssa
  7. Jokaisesta onnistumisesta saa yhden pisteen. Kisailu pelataan esimerkiksi viiteen pisteeseen