Keskiarvo kehon osista

5. luokka / Matematiikka

Keskiarvo kehon osista

  1. Taululle tehdään esimerkkitaulukko eri kehon osista (esim. pää, käsi, jalkaterä, jalka jne.). Taulukkoon merkitään ryhmän suurin mitta sekä keskiarvo (keskiarvo aina pienempi kuin suurin mitta)
  2. Oppilaat tekevät taulukon vihkoihinsa
  3. Oppilaat jaetaan neljän hengen ryhmiin
  4. He mittaavat ryhmänsä kehon osat
  5. Lopuksi lasketaan ryhmän keskiarvot eri osille